روتر های سیسکو

روتر سیسکو، یک دستگاه مسیریاب است که پکت های شبکه را از طریق مسیریابی به مقصد مناسبش می رساند. روتر یا مسیریاب ،شبکه های رایانه ای را به هم متصل می کند و زمانی که دو گره از دو شبکه مختلف برای یکدیگر داده ای ارسال کنند ، باید بین این دو شبکه یک روتز یا مسیریاب قرار داده شود تا مسیریابی انجام دهد و داده ها را بین دو شبکه منتقل کند. . سیسکو ، بزرگترین کمپانی در زمینه تولید روترهای شبکه است .

اطلاعات بیشتر ...

مشاهده همه 7 نتیجه