منبع تغذیه (Power supply)

منبع تغذیه یا پاور، انرژی مورد نیاز یک سرور را تامین می کند . منبع تغذیه یک ورودی با ولتاژ و آمپرثابت را می گیرد و ولتاژ و آمپر های متفاوتی را تولید می کند . همچنین پاور یا منبع تغذیه وظیفه ی تنظیم و تامین جریان های الکتریکی را به عهده دارد .

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.